( با توجه به اینکه بنده مذکر هستم ، از زبان شما خواهر ماه می نویسم )

خدای مهربان ! تو مهربانی ات را از زمانی به من اثبات کردی که روز آفرینش ، زن بودن را برایم برگزیدی .

فاطمه ای آفریدی تا در تمام طول تاریخ ، من به واسطه او بر خود ببالم .

از تو سپاس گزارم که همه خوبی های دنیا را در وجودم به امانت نهادی . من از روز ازل به دختر بودن خود می بالم.

پرده اول : روزی روزگاری

"... من می توانم بگویم که در زمان این پدر و پسر به بانوان ما بیشتر ظلم شد تا به سایر اقشار . شما شاید اکثرا یادتان نباشد که در زمان رضا شاه با بانوان ما چه کردند . اینها ، چه مصیبت هایی به بار آوردند . بااسم این که می خواهیم ایران را نظیر اروپا مثلا بکنیم ، ایران را متجدد بکنیم ، نصف جمعیت ایران را می خواهیم در جامعه بیاوریم . با بانوان نمی دانید چه کردند ، ... بانوان را الزام کردند به این که در مجالس کذایی که داشتند حاضر بشوند . مردها با زن هایشان ، با دخترهایشان در آن مجلس های فاسد الزام داشتند که حاضر بشوند ..."     امام خمینی ( ره)

شب بود و سرما آزارمان می داد . درتاریکی روزگار ظلم دیدن افق برایمان رویایی بود شیرین . به جهل و نادانی نسبتمان می دادند و موجوداتی بودیم فقط جسم و نه اندیشه و تفکر . ارزش ها و مظاهر واقعی دینمان به غبار نشسته بود و ما بودیم و حکومتی که برای مانبود . ... ناگاه  از دل سرزمینمان ، و نه جایی دورتر ، افقی را دیدیم ، ندایی را شنیدیم و در کلامش گوهرها یافتیم . نیرو و توانمان داد . قدرت و جانمان داد و باور کردیم که هستیم و خواهیم ماند .

از آن زمان بود که پابه پای مردان در صحنه مبارزه حاضر شدیم ، جنگیدیم و جان دادیم . ماجنگیدیم تا بمانیم ، تا ارزش ها جان بگیرند ، تا این باور رشد یابد که زن ایرانی در مسیر کمال و سعادت از پای نمی نشیند ."

ما جنگیدیم تا بمانیم تا بمانند !

... و تو امروز امانتدار گوهری هستی که از پس سال ها رنج و سختی به دست آمده .

پرده دوم : بادبادک های خیالی

هرچند در دنیای حاضر زن را به وسیله هزاران هزار نماد - فقط نماد- بزرگ می دارند و ارزش او را به کمک بادبادک های خیالی بالا می برند و شاید ما و دینمان را متهم می کنند به ایجاد محدودیت علیه زنان ، اما مهم حقیقتی است که در عمق جان و دلمان نفوذ کرده . حقیقتی که می دانیم برای انسانیتمان ارزشمندیم و نه فقط جسم ظاهری . نیرو و توانی که در عمق دلهامان لانه کرده ، عظیم تر و بزرگ تر از نیروهای مادی ای است که - آنها - می نازند بهشان !

آنچه امروز در غرب شاهدش هستیم ، ظلم هایی است که پیش از انقلاب به زن روا می شده و حالا ما و انقلاب ما سی سال جلوتر از همه سرزمین های این کره خاکی هستیم ، به دلیل این که زن هایمان سی سال است که به جایگاه حقیقی شان رسیده اند و ارزش واقعی شان را یافته اند. 


پنج شنبه هشتم 12 1387
X